Wieler Toer Club De Hellen

Inlogformulier

Recent nieuws

Veiligheid en fietsen in een groep

Beste fietsvrienden,

Wij willen even jullie aandacht vragen voor de veiligheid op de weg tijdens het fietsen in de groep. Na de lockdown en fietsen in duo’s, solo en/of kleine groepjes is dat weer hard nodig. Wij krijgen hierover meerdere klachten/opmerkingen van leden, en zien zelf ook wekelijks onveilige situaties bij het rijden in de groep. Zoals:

  • Ongecontroleerd fietsen
  • Ongeordend fietsen
  • Onregelmatig fietsen
  • Slecht of niet duiden
  • Geen voorrang verlenen
  • Links of rechts van je voorganger fietsen waardoor je het hele fietspad nodig hebt.
 

Wij vragen jullie om je verantwoordelijkheid te nemen en de veiligheidsregels zoals die uitgebreid staan beschreven op onze site (zie - clubinfo - veiligheid) te lezen en vervolgens ook op te volgen.

Tevens vragen wij aan de wegkapiteins (zie - clubinfo – veiligheid – veiligheidsnormen – wegkapiteins M/V) om hun rol bij De Deel weer op te pakken (middels het gele kaartje), zodat er voor het vertrek met de groep weer duidelijk ‘richting’ gegeven wordt aan die groep.

Voor de te nemen moeite danken wij jullie bij voorbaat en wensen iedereen vele én veilige fietskilometers.

De Veiligheidscommissie

up