Wieler Toer Club De Hellen

Inlogformulier

Veiligheidsnormen


Wegkapiteins M/V

(onderstaand wordt bij ‘hij’ natuurlijk ook ‘zij’ bedoeld)

Het is veel drukker op de weg en fietspad geworden en dat vraagt om een andere kijk op toerfietsen en veiligheid. Een wegkapitein kan daaraan een belangrijk aandeel leveren. Hij begeleidt de groep en zorgt dat de fietsers allemaal veilig en met plezier hun toerritten kunnen maken. Hij maakt afspraken voor onderweg en wijst mensen vooraf op hun eigen verantwoording in het verkeer. Afspraken over onder andere de snelheid waarmee gereden wordt, de route, handgebaren, gedrag op de weg, etc.. Afspraken die zorgen voor duidelijkheid, iedereen die meerijdt weet waar hij aan toe is en alleen dat geeft al meer veiligheid. In zijn rol heeft hij oog voor de fietser(s) onderweg, ziet bijvoorbeeld dat vermoeidheid een rol gaat spelen en past daar de snelheid en organisatie op aan. En hij heeft oog voor de situatie onderweg, drukke winkelstraten, spelende kinderen, snel naderende auto’s, andere fietsers. Hij geeft leiding en zorgt ervoor dat de groep veilig met zo’n situatie omgaat. Op verschillende manieren draagt hij bij aan een gezellig en veilig toerfietsklimaat.

Richtlijnen wegkapiteins bij WTC De Hellen.

Maak voor vertrek de volgende afspraken met je groep

 • Voor vertrek duidelijke verdeling in groepen.
 • De maximale groepsgrootte is afhankelijk van de lengte van de rit, doch niet groter dan 10 personen.
 • Wie de leiding heeft als ‘wegkapitein’.
 • Waarheen de rit gaat.
 • Welke afstand er op de dins- en donderdagavond wordt gereden.
 • Hoe laat je verwacht terug te zijn (zorg voor marge wegens pechgevallen).
 • Wacht met vertrekken totdat bovenstaande duidelijk is besproken.
 

De afspraken die de wegkapiteins zullen hanteren.

 • Voor vertrek maakt zich één wegkapitein ‘zichtbaar’ voor de betreffende snelheidsgroep én doet het ‘voorwoord’ (door b.v. ons ‘gele kaartje’ te gebruiken). Hij/zij kan/mag gebruik maken van een ‘adjudant’ om zowel voor- als achterin de groep ‘ogen en oren’ te hebben (regelmatig onderling ‘contact’ is vanzelfsprekend).
 • De wegkapitein van dienst zal met een van de op onze website geregistreerde hulpverleners voorafgaand aan de rit overleg plegen, waarna hij/zij de beschikking krijgt over een compact EHBO setje om medische hulp te verlenen bij een (onge)val. Dit uiteraard op basis van vrijwilligheid; dus voor zover deze leden daar aan het begin van het seizoen zelf voor kiezen.
 • Door de wegkapitein wordt voorafgaand aan de rit duidelijk aangegeven dat de voorste twee rijders steeds de route bepalen. De GPS is hierin leidend; kennis van navigeren met GPS is vereist.
 • Om de warming-up goed te laten verlopen start de wegkapitein links voorin van de groep, waardoor hij/zij automatisch 5 km op kop zit om het lagere aanvangstempo te bewaken.
 • De afgesproken maximum snelheid zal consequent bewaakt worden.
 • De verkeer- en clubregels worden bewaakt/gehandhaafd.
 • Het verplichte fietspad is voor ons toerfietsers volgens de Wegenverkeerswet een ‘must’. De weg van de minste weerstand -en de weg verkiezen- is in deze niet de enige oplossing; snelheid minderen én ritsen op een tweezijdig fietspad is een prima en veilige optie. (Als het bewuste fietspad aantoonbaar gevaar oplevert kan hier door de wegkapitein van worden afgeweken, echter dit kan een forse verkeersboete opleveren waarvoor eenieder in de groep zelf verantwoordelijk is.)
 • De wegkapitein spreekt iemand -meteen en/of na de rit- aan op zijn/haar ongewenst gedrag, en maakt hiervan een rapportage t.b.v. de veiligheidscommissie. Ook wordt hierop een (onge)val gemeld. Het format hiervoor is aangeleverd door de veiligheid-cie.

De wegkapiteins 2020

Naam   Naam
Bart van Bergen   John van Kollenburg
Leon de le Bije   Piet Kuijten
Marc Brock   Corry Mathijssen
Arno Brouw   Marten van der Schaaf
Hans de Brouwer   Maarten Scholtze
Govert van Gorp   Lucien Slaats
Pieter van Grimbergen   Toon Verdaasdonk
Peter Hornman   Cor Vermeer
Raymond Jansink    
     
up