Wieler Toer Club De Hellen

Inlogformulier

Gedragscode WTC De Hellen

Wieler Toer Club de Hellen richt zich op gezellig toeren met een groep. Als vereniging vinden we het belangrijk dat al onze leden zich correct weten te gedragen ten opzichte van anderen, in het verkeer én ongewenst gedrag voorkomen. Om helderheid te bieden wat onder ‘goed gedrag’ wordt verstaan, is deze gedragscode opgesteld. Het draagt bij aan een veilige, respectvolle en inclusieve omgeving voor alle leden van WTC de Hellen.

Het bestuur én de leden van de WTC de Hellen kunnen te allen tijde iemand naar de geldende gedragscode verwijzen en/of erop aanspreken. Samen bepalen we de sfeer en het succes van de vereniging!

Onderstaande gedragsregels worden binnen WTC de Hellen gehanteerd:

Veiligheid & Omgeving

 • Je houdt je aan de verkeersregels.
 • Je draagt verplicht een helm bij zowel clubritten als bij toertochten.
 • Je maakt gebruik van een fietsbel.
 • Je bent hoffelijk ten opzichte van anderen
 • Je respecteert de omgeving, afval hoort in de vuilnisbak.

Voorzijde_gedragscode.png

 

Respect

 • Je behandelt elkaar met respect: discriminatie, pesten en/of intimidatie wordt niet getolereerd.
 • Je draagt bij aan een positieve sfeer en een positief sportklimaat (denk aan dat iedereen veilig en zorgeloos kan fietsen) binnen de vereniging.
 • Je gaat zorgvuldig om met clubmateriaal en andermans persoonlijke eigendommen.
 • Je hanteert het principe samen uit, samen thuis!
 • Je respecteert de sponsors en zorgt ervoor dat je de clubritten rijdt in de vereiste WTC de Hellen clubkleding.
 • Je spreekt elkaar respectvol aan op zijn of haar gedrag.

Overig
Indien er aanleiding voor is, kun je contact opnemen met het bestuur voor het melden van problemen, klachten of zorgen.

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2024.

Achterzijde_gedragscode.png