Wieler Toer Club De Hellen

Inlogformulier

Recent nieuws

ATB-kalender stopgezet

Op maandagavond 14 december heeft de minister-president zich voor de tweede maal gericht tot ons land. Eén van de maatregelen die genomen is, betreft de beperking tot maximaal 2 mensen waarmee buiten gesport kan en mag worden. Het zal eenieder duidelijk zijn dat op basis hiervan het bestuur niet anders kan dan de ATB-kalender per direct stop te zetten. Uiteraard is dat niet leuk, maar wel noodzakelijk. Deze maatregelen gelden tot minimaal 19 januari 2021.

En nu verder?
Zodra de maatregelen weer versoepeld worden, waardoor het weer verantwoord is om georganiseerd de ATB-ritten invulling te geven, zal het bestuur hier ook toe besluiten. Dit zal via de website gecommuniceerd worden.

 

Kan ik wel zelf gaan fietsen?
Ja, eenieder is vrij om hier zelf invulling aan te geven. Doe dit wel verantwoord. Ook hiervoor adviseren wij om de aangegeven maximale groepsgrootte van 2 mensen te respecteren. Zeker als je onze clubkleding draagt!

Fijne feestdagen
Ondanks alle beperkingen wenst het bestuur iedereen fijne feestdagen toe en kijken we samen met jullie uit naar het nieuwe, hopelijk coronavrij/arm, jaar.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van WTC De Hellen

up