Wieler Toer Club De Hellen

Inlogformulier

Recent nieuws

Bestuursbesluiten n.a.v. Corona-maatregelen

Aangescherpte Corona-maatregelen
Gisteren heeft premier Rutte de aangescherpte Corona-maatregelen afgekondigd. De NTFU heeft op basis hiervan haar adviezen gebaseerd. Zoals eerder aangegeven volgt WTC De Hellen de RIVM-richtlijnen en NTFU-adviezen en heeft hier haar besluiten op afgestemd.

Genomen besluiten

De ATB-kalender blijft voorlopig gehandhaafd m.u.v. verplaatsingsritten.
De NTFU heeft in haar advies aangegeven dat fietsen in groepsverband mogelijk is, mits de groep niet groter is dan 4 personen EN er een onderlinge afstand van 1,5 meter gehanteerd wordt. Bij de ATB-ritten is dit op zich realiseerbaar. De komende 4 weken zullen we bekijken of de leden zich aan deze uitgangspunten houden. Zo niet, dan zijn we alsnog genoodzaakt om de ATB-kalender stop te zetten.
Het ATB-klassement is op verzoek van de ATB-commissie stopgezet. HIertoe is besloten om te voorkomen dat leden zich 'verplicht' voelen om deel te nemen aan de ATB-ritten.

De toerkalender wordt gestopt.
Voor het toerfietsen is het lastiger om deze uitganspunten te kunnen handhaven. Je mag namelijk niet direct in het wiel of schouder aan schouder naast iemand fietsen. Daarom is besloten om de toerkalender per direct stop te zetten. Hiermee komt uiteraard ook de sluitingsrit te vervallen. Deze kalender zou sowieso eind oktober stoppen.

Het 40-jarig jubileumfeest komt te vervallen.
De horeca wordt gesloten en er mogen geen evenementen georganiseerd worden. Na de Corona-periode zal er alsnog een feestelijk moment gepland worden.

 

Algemene Ledenvergadering.
Jaarlijks vindt in januari/februari de ALV plaats. We verwachten dat in januari/februari de crisis nog niet bedwongen is. De ALV zal op een later moment ingepland worden.

Nieuwjaarsreceptie.
De verwachting is dat deze ook geen doorgang kan en zal vinden.

VTT 2021.
De VTT-commissie is maandag bijeengekomen. Een VTT in de bekende opzet zal geen invulling kunnen hebben. De commissie is nog aan het onderzoeken of een alternatieve invulling mogelijk is. Mogelijkheden m.b.t. een andere opzet of het organiseren op een ander moment worden daarbij verkend.

Ter afsluiting
Het stopzetten of annuleren van evenementen en fietstochten is niet leuk, maar op dit moment wel noodzakelijk. Het bestuur realiseert zich dat hiermee de sociale contacten binnen de club verwateren en is dus aan het onderzoeken op welke wijze we toch met elkaar in verbinding kunnen blijven. Zodra hier meer over te melden is, zal dit aan de leden gemeld worden.

Rest ons om eenieder, ondanks deze barre tijden, veel geluk en gezondheid toe te wensen. We hopen dat we elkaar weer snel op de fiets kunnen ontmoeten.

Het bestuur van WTC De Hellen.

up