Wieler Toer Club De Hellen

Inlogformulier

Recent nieuws

Vrijwilliger van het jaar 2018

Tijdens de 38e ALV is Arno Brouw tot vrijwilliger van het jaar 2018 gekozen. Arno werd door het bestuur geprezen voor zijn grote inzet gedurende zijn acht jarig penningmeesterschap, het beheren van onze kledingvoorraad en ontvangen van de aspirant-leden.

Door zijn kritische houding en accuratesse heeft Arno als een “Hawkeye” onze vereniging financieel gezond weten te houden. Ook heeft hij al die jaren de kritische vragen van alle kascommissies met verve beantwoord en weten uit te leggen. Arno fungeerde ook als eerste kennismakingsmoment voor onze aspirant-leden die hij altijd op zeer prettige wijze en met zijn typische charisma een warm welkom bezorgde binnen onze vereniging.

Daarnaast heeft hij tijdens deze periode ook nog de kledingcommissie vertegenwoordigd voor de kledinglijn van 2015 tot en met 2018.

Nadat Arno gestopt is als penningmeester, is hij niet gestopt met vrijwilligerswerk binnen onze club maar is direct enthousiast begonnen aan een nieuwe uitdaging binnen de Toercommissie.

Aan de prijs ‘vrijwilliger van het jaar’ is sinds 2012, naast de eeuwige roem, een geldbedrag verbonden dat door de club zal worden geschonken aan een door de vrijwilliger van het jaar te bepalen goed doel.

Dit jaar is dat bedrag € 250,-. Arno heeft zijn goede doel bewust dichtbij huis gezocht. Hij schenkt het bedrag aan de Johan Stekelenburg stichting in Tilburg.

 

In Tilburg leven ongeveer 5.000 kinderen onder de zogenoemde armoedegrens.

Daardoor kunnen deze kinderen in veel gevallen niet deelnemen aan activiteiten die voor velen heel normaal zijn. De Stichting zet zich in voor deze kansarme kinderen en elke euro komt ook ten goede aan deze kinderen en dus geen dure bestuurders en/of managers.

Het belangrijkste doel van de Stichting is het stimuleren van maatschappelijke participatie van kinderen binnen de Tilburgse samenleving.

Door de bijdrage vanuit de stichting worden kinderen o.a. gesteund met:

  • Huiswerkbegeleiding
  • Schaats- of muzieklessen
  • Bezoeken van musea en theater
  • Speeltoestellen en spelmateriaal
  • Kindervakanties (met ouders kamperen)
  • Sinterklaasfeest

Onderwijs en sport zijn sleutels voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt en zich sportief kan ontwikkelen, krijgt kansen voor de toekomst. Arno vindt dat ieder kind recht zou moeten hebben op toegang tot goed onderwijs of een sportvereniging daarom wil hij de stichting ondersteunen zodat er kansen worden gecreëerd voor de kansarme kinderen in Tilburg.

De Johan Stekelenburg Stichting
een goed doel met zichtbare resultaten

Vrijwilliger 2018

Perspectief voor kansarme
kinderen in Tilburg


up