Wieler Toer Club De Hellen

Inlogformulier

Recent nieuws

Tweedaagse 2017

De tweedaagse vindt dit jaar plaats op 13 en 14 mei en zal ons naar de provincie Zeeland voeren.

Na een aanloop over deels bekend terrein zullen we in Zeeland over veel onbekende wegen binnen- en buitendijks fietsen om uiteindelijk in Goes te eindigen.

Gezien het succes van vorig jaar hebben we ook dit jaar voor een overnachting met enig comfort gekozen, wederom een hotel dus. Er zijn twee vierpersoonskamers, de rest zal ondergebracht worden in gerieflijke tweepersoonskamers.

Stormvloedkering
Op zondag fietsen met de klok mee, windje mee of tegen over de Stormvloedkering en vervolgens via fraaie omweggetjes weer richting West-Brabant en zo verder naar Goirle. Beide dagen zullen we ongeveer 180 km fietsen.

 

Oosterschelde stormvloedkering

 

 

 

Moederdag
We beseffen dat het Moederdag is op 14 mei, maar het was qua kalender en beschikbaarheid van de accommodatie niet anders te regelen.
 

Beperkt aantal plaatsen
Er i
s plaats voor veertig fietsende deelnemers.

Je kunt je inschrijven door €105,00 over te maken op rekeningnummer NL65RABO0116877677, ten name van WTC de Hellen onder vermelding van Tweedaagse 2017.

Voor het geval er meer dan veertig inschrijven, is de volgorde van betaling bepalend.

Chauffeurs
Mogelijk zijn er leden voor wie de tocht te lang is maar die voor de gezelligheid wel graag mee zouden gaan. Er is ruimte voor twee chauffeurs (met aanhang) in de begeleiding (busje, auto). Chauffeurs en aanhang zijn uiteraard vrijgesteld van betaling. Mocht u als chauffeur / begeleider mee willen gaan, laat het ons weten voor 15 februari aanstaande (telefonisch of per e-mail, contactgegevens: zie smoelenboek).

Hans de Brouwerbrouwer hans dekole reinierReinier Kole

up