Wieler Toer Club De Hellen

Inlogformulier

Zoeken

GPS-informatie

Om een clubrit in Google Maps te tonen klik je op googlemaps15 waarna de route meteen met Google Maps getoond wordt in de kaartmodus.


Hieronder een voorbeeld hoe je een route met meer afstanden inzichtelijk maakt.

 tonen GM1

 

Waypoints tonen: Klik in vierkantje naast Waypoints.

 

Bemelen145km tonen: Vink bemelen166km uit

 
 tonen GM2

Rijrichting tonen: Vink het vierkantje Points onder de gekozen route aan.

Van elke clubrit is een er GPX-bestand. Klik op download15 b en haal het bestand naar je PC. Daar kun je het uitpakken en vervolgens openen met het programma Mapsource of Basecamp.
 

 1.   MapSource en Basecamp?
 2.   Wat is WinGDB?
 3.   Overzetten van tracks met de Garmin EDGE
 3A. Overzetten van tracks met een MIO
 3B. Instructievideo's
 4.   Een route in MapSource maken
 5.   Een track in MapSource maken
 6.   Maak van de route een track
 7.   Wijzigen van een track
 8.   Punten uit een track verwijderen of toevoegen 
 9.   De track omkeren
10.  De route en de track in Google Earth bekijken
11.  GPSBabel
12.  Instructie om tracks in Google Maps te importeren

 

1. MapSource en Basecamp zijn programma's, waarmee je o.a. routes, tracks en waypoints:

- kunt maken en bewerken
- naar je GPS kunt verzenden
- van je GPS kunt ontvangen
- in Google Earth zichtbaar kunt maken.

Met Mapsource kun je ook kaarten naar je GPS verzenden.
Een andere optie is het programma Mapinstall.
Tip: Zet kaarten op een Micro-SD-kaartje en gebruik voor het overzetten een kaartlezer, dit gaat veel sneller.

Online GPS-cursus via Nederland Fietsland, klik hier.
Een uitstekende gratis kaart is de Openfietsmap. Klik hier voor verdere informatie.

2. WinGDB3 is o.a. 'n conversieprogramma. Je kunt het gebruiken voor de conversie van routes naar tracks. Klik hier voor verdere info. Dit programma is erg geschikt om een grote hoeveelheid bestanden in een keer naar je EDGE over te zetten.
 

3. Overzetten van tracks naar je EDGE 500, 605, 705, 800 en 810.

A Start het programma WinGDB en verbind de Edge met de USB-poort van de PC.
B Vink bestand aan, klik op zoeken en ga naar de map waarin de GPS-tracks staan, selecteer ze en kies openen. WinGDB laadt de bestanden nu. Tip: Zet alle gdb- of gpx-bestanden die je wilt overzetten eerst in een aparte map.
C Bij "uitvoer" van WinGDB "GPS" aanklikken. Je ziet dat je Edge aangesloten is.
D In WinGDB kun je bij "voorkeuren" o.a. de gemiddelde snelheid instellen maar ook een waarschuwingssignaal voor bochten.
E Vink in WinGDB bij track conversies het selectievakje "24" aan. NIET aanvinken "Splitsen" en "Filteren".
F Klik nu in WinGDB op "Converteren".
G De geselecteerde bestanden worden nu als TCX-bestanden naar de map "Newfiles" van de Edge gestuurd.
H Verwijder de USB verbinding van de Edge 800 met de PC. Advies: Kies voor veilig verwijderen. De GPS schakelt nu uit.
I Zet de Edge "AAN". De TCX-bestanden worden nu in de Edge geconverteerd naar FIT-bestanden en verplaatst naar de map "Courses" van de Edge. De Edge is nu gebruiksklaar.
J Overzetten van tracks via een bestandsbeheerprogramma.
  Wanneer je je Edge aansluit aan je PC zie je in de verkenner/Deze Computer/bestandsbeheerprgr dat je EDGE en je SD-kaartje elk een aparte stationsletter hebben gekregen. Op de EDGE zie je o.a. een map Garmin. Deze map heeft een aantal submappen, zoals die hieronder zichtbaar zijn. Bovenstaande handelingen kun je ook doen door een of een aantal TCX- of GPX-bestanden van je PC naar de map "Newfiles" te kopiëren. Zet je GPS uit en daarna weer aan en het onder I vermelde wordt uitgevoerd.  
Deze handeling is zeer geschikt voor de Apple-gebruikers omdat WinGDB een Windowsapplicatie is.

edge1

 

 

3A. Overzetten van een track naar een MIO.

Download de instructie hiervoor. 

3B. Instructievideo's.

Klik hier voor uitleg over de overgang van Mapsource naar Basecamp en info over diverse GPS-sen.

Klik hier voor uitleg vooral over Basecamp. 

4. Een route maken:

Open MapSource en klik op het symbool "routeknop". Klik nu op het beginpunt van de te maken route en klik vervolgens op een verder punt in de route en ga zo steeds verder tot je aan het einde van de route bent. Als een deel van de route die je aan het maken bent niet bevalt, kun je altijd een stapje terug met "Ctrl+Z". Als je aan het einde van de route bent gekomen klik je op: Bestand "opslaan als" (het bestand een locatie en een naam geven.) 

5. Een track maken:

Open MapSource en klik op het symbool "knop track tekenen". Klik nu op het beginpunt van de te maken track en klik vervolgens op een verder punt op de gewenste track en ga zo steeds verder tot je aan het einde van de track bent. Dit is voor 'n lange track 'n hele klus. Hier ontkom je niet aan als je de track in bv. de CityNavigator maakt. Straks zullen we zien, dat het voor lange fietstochten eenvoudiger kan. Als een deel van de track die je aan het maken bent niet bevalt, kun je altijd een stapje terug met "Ctrl+Z". Als we aan het einde van de track zijn klikken we op: Bestand "opslaan als" (Het bestand 'n locatie en 'n naam geven.)

6. Maak van de route een track:

Open Win GDB3. Op invoer bestand klikken. Zoek naar de route die je wilt converteren en open dit bestand. Kies een verwerkingsoptie: bijv. Converteer routes naar tracks met alle routepunten. Vul de kolom Uitvoer bestand in. Je kunt dit bestand (d.m.v. kopiëren en plakken) het beste dezelfde naam geven als het routebestand en aan de naam bijv. track toevoegen. Klik dan op CONVERTEREN. 

7. Een track wijzigen:

Start MapSource en open het bestand waarin de track zit die je wilt bewerken. Je noemt dat nu "Werkbestand". Opmerking: Als je meerdere tracks of gedeeltes daarvan aan elkaar wilt plakken moet je eerst elk te bewerken bestand openen in een aparte versie van MapSource. Vervolgens kopieer je de tracks naar het "Werkbestand". Je kunt nu een stuk uit de track knippen. Dit gaat als volgt: Klik in de werkbalk op het symbool: "Schaar". Klik dan met de pijl op de plaats waar je de track wilt knippen. Doe hetzelfde op het punt vanwaar je de oude track wilt behouden. De track is nu geknipt in drie stukken (zie het tabblad met gebruikersgegevens, dit is de kolom links). Selecteer in die linker kolom het gedeelte dat je wilt verwijderen. De bestandsnaam licht op. Klik vervolgens op "delete", het overbodige gedeelte is weg. Nu moeten de stukken waarvan je een track wilt maken aan elkaar plakken. Selecteer het 1e  gedeelte van de track, klik op symbool "+"  (links van de schaar). Klik nu op het 2 gedeelte van de track, dus waarmee het 1e gedeelte verbonden moet worden. Je hebt nu één track.

8. Punten uit een track verwijderen of  toevoegen:

De oudere types GPS werken met een track van maximaal 500 punten. O.a. de Edge en Dakota kennen deze beperking niet. Om aan te passen hebben we 3 mogelijkheden:

A. Knip de track in stukken van minder dan 500 punten en voeg aan de ontstane trackgedeeltes een letter toe. bv. A, B of C.
B. Je kunt ook het aantal punten van een track verminderen d.m.v. filteren. Dit gaat als volgt:

Selecteer de betreffende track en klik op eigenschappen. Klik vervolgens op filter en vul op het scherm dat verschijnt in hoe je de track wilt hebben. Meestal volledige track en maximum aantal punten invullen. Klik vervolgens op OK en als je de track anders wilt wijzigen ga je een stapje terug met "Ctrl+Z" en doe de procedure opnieuw.

C. Een combinatie van 1 en 2. Wil je punten toevoegen aan een bestaande track of wil je direct een nieuwe track maken, dan ga je als volgt te werk. Selecteer het potlood en klik vervolgens op de plaats waar je een punt wilt toevoegen. Ga zo verder tot je alle punten hebt gemaakt die je wilt hebben. Je krijgt nu een nieuwe track of hebt een nieuw gedeelte aan een bestaande track toegevoegd.

9. Een track omkeren:

Het beste is om als je de route nog hebt deze om te keren en dan hiervan een nieuwe track te maken. Als je een bestaande track omkeert, dan gaan we bijv. op een rotonde linksom i.p.v. rechtsom. Het omkeren gaat als volgt: Selecteer de route of track. Klik op eigenschappen en klik dan op omkeren.

10. Een track of route in GoogleEarth bekijken:

Open een route of track in MapSource en selecteer die. Klik vervolgens op BEELD en kies de optie: Weergeven in Google Earth. In de taakbalk verschijnt het icoontje Google Earth. Klik hierop en je ziet de route of track in Google Earth. De route wordt altijd aangegeven door een gekleurde lijn, doch bij een weergegeven track worden alle punten van de track aangegeven. Als je de track ook als lijn in Google Earth wilt zien gaan we als volgt te werk. Klik in de linker kolom op het + teken dat voor MapSource staat. Klik vervolgens op het + teken dat staat voor Tracks en haal dan het vinkje weg dat in het vakje punten staat. De track wordt nu als lijn weergegeven.

11. GPSBabel

GPSBabel is 'n conversieprogramma voor alle soorten bestanden die met GPS te maken hebben. Je kunt het gebruiken voor de conversie van GDB-bestanden naar KML-bestanden (voor Google Maps).

Start het programma GPSBabel of download het eerst hierSelecteer in het INPUT FORMAT: "Garmin MapSource.gdb. Vink hier bij Options: aan: Drop routepoints enz.
Selecteer in het OUTPUT FORMAT: Google Earth MarkupLanguage(kml)


Vink hier bij Options aan:

- Line Color, specified in hex: 99ffac59
- Width of lines in pixels: 8
- Export linestrings for track and route.
- Vink aan bij "Translations options": Waypoints en Tracks.
Bij More options evt. Preview in Google Maps aanvinken.

Klik op het icoontje bij de Inputfile en zoek het GDB-bestand dat geconverteerd moet worden.
Ga nu naar het veld output file geef het bestand een naam. Let op welke opslagmap je kiest.
Wijzig de extensie GDB in KML en klik op "OK".  

12. Klik hier voor de handleiding KML in Google Maps.

up