Wieler Toer Club De Hellen

Inlogformulier

Veiligheidsnormen


Verantwoordelijkheden 

Verantwoordelijkheden leden

  • Zorg dat je ruim op tijd voor vertrek aanwezig bent bij De Deel.
  • Volg de aanwijzingen van de wegkapitein op.
  • Zorg dat je materiaal in orde is.
 

Verantwoordelijkheden toercommissie / bestuur

  • De toercommissie is verantwoordelijk voor de ritten en de invulling er van. Als de toerleider van mening is dat een lid niet mee kan dient hij in contact te treden met het betreffende lid.
  • Bestuur ondersteunt de toercommissie. Dus als voorgaande stap leidt tot een onbevredigend resultaat of tot een discussie dan is er het bestuur als escalatiemogelijkheid.
up