Wieler Toer Club De Hellen

Inlogformulier

Veiligheidsnormen

up


Groepsnormen

 • De ritten zijn alleen voor (potentiële) clubleden.
 • Het dragen van onze clubkleding én een helm is verplicht, handschoentjes aanbevolen.
 • Iedereen moet elkaar aanspreken die zich niet aan de gedragsregels houden.
 • We gaan zoveel mogelijk alle snelheidsgroepen laten rijden, te weten de 27, 29, 31 en 33-groep(en): dit is de gemiddelde snelheid.
 • We zullen de verschillende snelheidsgroepen bij voorkeur niet samenvoegen.
 • De wegkapiteins bepalen voor vertrek hoeveel en welke groepen met welke wegkapiteins zullen rijden.
 • We vertrekken niet eerder dan dat alle groepen verdeeld zijn en klaar staan.
 • De groepsgrootte is afhankelijk van de ritafstand. Maximaal 14 personen, de wegkapitein bepaalt hierin.
 • We proberen zoveel mogelijk, in overleg met de groep, afstand en tijdsduur van de rit vooraf aan te geven.
 • Is de opkomst gering? Dan wordt er in goed overleg een groepsindeling gevormd met een daarbij passende snelheid afgesproken, de wegkapitein bepaalt hierin.
 
 • We plannen onze (trainings)ritten zo dat we een half uur voor donker terug zijn zodat we marge hebben bij pechgevallen. 
 • De groep(en) rijden in formatie, twee-aan-twee.
 • De ‘wegkapitein’ begint linksvoor, bewaakt de groepsgrootte en ziet toe op de groep. Deze rijdt met GPS en met de juiste versie van de route.
 • Onze toerkalender/GPS is leidend. 
 • Let op de snelheid en begin rustig. 
 • Bij een lekke band wacht de hele groep.
 • Iedereen houdt zich aan de afgesproken snelheid.
 • Waarschuw elkaar luid en duidelijk bij obstakels en/of gevaarlijke punten: we zijn verantwoordelijk voor elkaars veiligheid.
 • Neem de verkeersregels in acht.
 • In de bebouwde kom, snelheid omlaag.
 • Na een bocht voorin rustig aanzetten.
 • Is er een grondige reden voor omkijken leg dan 1 hand op de schouder van degene naast jou nadat je die hebt gewaarschuwd.
 • In groepsverband niet met losse handen rijden.
 • Houdt altijd rekening met andere weggebruikers. 
 • Overig verkeer waarschuwen, gebruik je fietsbel.
 • Zorg dat je voldoende getraind bent, kies de juiste snelheidsgroep en laat niemand achter.
 • Als er een ongeval is, zoek naar de oorzaak maak foto’s (bewijs gemeente/NTFU).